Poradenství a servis v oblasti fondů EU

Poskytujeme služby v oblasti financování a řízení projektů. Pomůžeme vám zajistit finanční zdroje pro realizaci vašich investičních projektů. Najdeme možnosti jak zvýšit přidanou hodnotu vaší společnosti, pomůžeme vám při realizaci projektů a řízení změn ve vaší firmě. Neříkáme co se očekává nebo zní dobře, přinášíme skutečná řešení, která jsou reálným přínosem a skutečně pomůžou vašemu podnikání.

 • Financování projektů

  Financování projektů

  Zajišťujeme financování investičních projektů pomocí dotací EU, investičních pobídek nebo bankovních produktů. Pomůžeme vám se získáním financí na mzdové náklady i se zajištěním prostředků na rozvoj lidského kapitálu formou vzdělávání a školení.

   

   • Dotace EU - podpora pro výzkum, vývoj a inovace,         tvorbu SW, datová centra a centra sdílených služeb,         energetické úspory, podnikatelské nemovitosti, stroje     a techologie, lidské zdroje

    Investiční pobídky - slevy na dani z příjmu,                 podpora na nová pracovní místa, příspěvky na                 vzdělávání a rekvalifikace

   • Investiční úvěry - pořízení nových technologií a             vybavení, nákup, stavba, rekonstrukce                                 podnikatelských nemovitostí, provozní náklady

   • Mzdové náklady - vytváření nových a podpora             stávajících pracovních míst

   • Vzdělávání a školení - profesní vzdělávání                     zaměstnanců, tvorba vzdělávacích programů, školicí         střediska

   

 • Projektové služby

  Projektové služby

  Pomůžeme vám s přípravou vašich projektů a jejich realizací, řízením rizik a projektových týmů, sledováním efektivity jednotlivých projektů a jejich vyhodnocováním. V rámci dotačních projektů vás provedeme celým jejich životním cyklem se všemi jeho specifiky.

   

   • Dotační management - služby se zaměřením na         evropské dotace, projektové záměry, dotační žádosti,       realizace výběrových řízení, koordinace a administrace     projektů, monitoring

   • Řízení projektů - externí řízení podnikových                   projektů, volba optimálních řešení, analýza rizik,               audity projektů, analýza a výběr dodavatelů

 • Vzdělávání a poradenství

  Vzdělávání a poradenství

  Navrhujeme změny ve firemních procesech, které přináší skutečnou přidanou hodnotu, a zajišťujeme jejich realizaci. Organizujeme široké spektrum vzdělávacích aktivit přizpůsobených na míru potřebám a úrovni současných znalostí našich klientů.

   

   • Optimalizace procesů - definice podnikových               priorit, zjednodušení časově náročných procesů,               omezení neproduktivních činností

   • Vzdělávací aktivity - realizace kurzů a školení               v oblasti IT, stavebnictví a průmyslu dle specifických         požadavků zákazníka

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální informace (další aktuality)

Vyhlášení prvních výzev pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020, počínaje dnešním dnem  zveřejňuje první výzvy pro předkládání projektů do vybraných programů podpory.

29. 5. 2015 | Rubrika: Aktuální informace

Uveřejnění termínu prvních výzev OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu uveřejnilo termíny prvních letošních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Příjem předběžných žádostí v celkem 11 programech podpory bude probíhat od června 2015.

6. 5. 2015 | Rubrika: Aktuální informace

Příležitost k získání zvýhodněného investičního úvěru

Podnikatelé, kteří plánují výstavbu, rekonstrukci, nákup nemovitosti nebo jakékoli technologie či zařízení mohou díky záruce Evropského investičního fondu získat na své investiční záměry úvěr za zvýhodněných podmínek.

5. 5. 2015 | Rubrika: Aktuální informace

Avíza k novým dotačním programům pro podnikatele zveřejněna

MPO, jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zveřejnilo tzv. avíza o výzvách, která konkretizují možnosti čerpání podpory z jednotlivých programů.

30. 4. 2015 | Rubrika: Aktuální informace

Dotace na investiční projekty v novém období 2014-2020

V novém rozpočtovém období 2014 - 2020 bude opět možno ze strukturálních fondů získat podporu na realizaci investičních projektů. Program nese název OPPIK, v současné době stále probíhá jeho příprava.

12. 6. 2014 | Rubrika: Aktuální informace