Poradenství a servis v oblasti fondů EU

Projektové služby

Dotační management

Svým klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti evropských fondů. Neomezujeme se pouze na dílčí etapy realizace projektového záměru, ale provedeme vás celým životním cyklem vašeho projektu. Za základ úspěchu považujeme předpoklad, že realizovaný záměr vychází ze skutečných potřeb žadatele. Důkladná analýza těchto potřeb je pro nás proto zcela klíčová. Uvědomujeme si, že realizační fáze projektu a administrace s ní spojená je mnohdy obtížnější, než samotné získání dotačního příslibu, a s tímto vědomím přistupujeme k realizaci každé z našich zakázek.

V rámci našich služeb pro vás zajistíme:

 • analýzu dostupných dotačních titulů a související konzultace
 • zpracování projektového záměru a kompletní žádosti o dotaci
 • realizaci výběrových řízení dle pravidel daného programu
 • vedení administrace projektu dle pokynů konkrétního programu
 • zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 • zpracování změnových řízení
 • včasné vyhodnocení rizik spojených s realizací vašeho projektu
 • komunikaci s poskytovatelem podpory

Využitím našich služeb získáte:

 • komplexní informace o povinnostech příjemce dotace
 • výraznou úsporu času a souvisejících nákladů
 • přístup k širokému spektru zkušeností koncentrovaných na jednom místě
 • bezproblémovou realizaci projektu


Chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, v případě zájmu rádi zodpovíme vaše dotazy.

Řízení projektů

Zajišťujeme externí projektové řízení nebo projektový dohled, který umožní řízení kvality a rizik a významně sníží náklady na realizaci vašich firemních projektů. Podílíme se na výběru optimální varianty řešení a na dodržení stanoveného záměrů po obsahové i strategické stránce. Zvýšíme míru kontroly nad průběhem vašich projektů a minimalizujeme související rizika. Provedeme audit vašeho projektu v jakékoliv fázi na základě požadovaných kritérií a s využitím našeho know-how z oblasti projektového řízení. Zajistíme bezproblémovou realizaci výběrových řízení a výběr vhodných dodavatelů.

Využitím našich služeb dosáhnete:

 • výrazného omezení rizik díky důslednému plánování a kvalitní implementaci projektů
 • realizace projektů včas a v plánovaných nákladech
 • úspory na vícenákladech spojených s nekvalitním řízením projektů
 • rychlého přechodu ke kontrolovanému stavu na projektech v realizaci
 • snížení časové zátěže managementu v souvislosti s realizovanými projekty
 • bezproblémového výběru vhodných dodavatelů

Předmětem našich činností jsou vedle projektového řízení i služby optimalizace firemních procesů.


Chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, v případě zájmu rádi zodpovíme vaše dotazy.