Poradenství a servis v oblasti fondů EU

O firmě/O nás

Společnost Atom consulting, s.r.o. byla založena v roce 2006 s cílem poskytovat specifické portfolio služeb v oblasti financování a řízení projektů a optimalizace firemních procesů. Jádro společnosti tvoří partneři, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s poskytováním profesionálních služeb při realizaci investičních projektů v segmentu malých a středních firem.

Naším cílem je pomáhat nalézt řešení firmám, které hledají nové cesty jak zvýšit svou výkonnost, snížit náklady, zefektivnit řízení firemních aktivit a úspěšně zavádět nové technologie. Poskytujeme nezávislý pohled na problémy a dosahujeme tak potřebné výsledky.

Pomůžeme Vám získat potřebné finanční zdroje na realizaci Vašich projektů a investičních záměrů. Kromě standardních finančních nástrojů, jako jsou úvěry, leasingy aj., úspěšně zajišťujeme financování rozvojových aktivit formou dotací z fondů EU.

Provedeme Vás projektovým cyklem při zavádění nových technologií a informačních systémů, převezmeme časově náročná jednání s dodavateli a dovedeme je úspěšně do konce. S řízením projektů máme mnoholeté zkušenosti.

Nastavíme Vaše obchodní vztahy se zákazníky a Vaše firemní aktivity tak, aby byly co nejméně administrativně a časově náročné, nezahrnovaly zbytečné aktivity bez přímého užitku pro vaši firmu a zároveň byly co nejefektivnější a s měřitelným přínosem.