Poradenství a servis v oblasti fondů EU

Vzdělávání a poradenství

Optimalizace procesů

Každá činnost ve firmě, která je prováděna opakovaně, určitým definovaným postupem, je proces. A procesy je třeba neustále kontrolovat a upravovat dle aktuálních změn uvnitř firmy i vně na trhu, jinak dochází ke zbytečnému zvyšování nákladů a poklesu tržeb či přidané hodnoty.

Proč vznikají problémy v řízení Vaší organizace?

 • Prostředí, včetně technologií, legislativy apod., ve kterém působíte, se neustále mění
 • V každé organizaci se časem tvoří činnosti, které jsou řešeny nesystémově a nahodile
 • 90 % lidí odmítá změny a snaží se zachovat vše při starém
 • Management je zasažen provozní slepotou a nemá pro řešení potíží potřebný odstup

Jak spolu vyřešíme Vaše problémy?

 • Odstraníme činnosti, které děláte zbytečně nebo zbytečně vícekrát
 • Najdeme rezervy ve využití Vašich pracovníků, financí, IT, strojů a ostatních zdrojů
 • Odstraníme konfliktní situace mezi procesy/aktivitami ve Vaší organizaci
 • Nastavíme systém odměňování pracovníků a odpovědnosti v řízení
 • Zjednodušíme a zrychlíme činnosti, které provádíte

Co Vám spolupráce s námi přinese?

 • úsporu osobních nákladů (propuštění nadbytečných pracovníků, přeřazení na jinou funkci)
 • snížení skladových zásob
 • zlepšení finančních toků
 • zrychlení oběhu zboží
 • zkráceníprůběžnýchdobnazpracovánízakázky
 • zkrácení doby uvádění nových produktů na trh
 • zvýšení spolehlivosti v plnění smluvních termínů
 • snížení nákladů na obsluhu a manipulaci
 • zvýšení tvorby přidané hodnoty a zisku

V případě zájmu o nezávaznou konzultaci zdarma prosím vyplňte krátký kontaktní formulář.

Vzdělávací aktivity

Organizujeme vzdělávací aktivity přizpůsobené na míru potřebám a úrovni současných znalostí našich klientů. Podobu školeni koncipujeme na základě zákazníky definované problematiky, výchozí a požadované hloubky znalostí a dovedností, optimální časové náročnosti a formy vzdělávání. Poskytujeme rovněž související odborné poradenství, kde na základě našich zkušeností vytvoříme klientovi vzdělávací modul přímo na míru podle jeho přání a potřeb. Specializujeme se zejména na následující oblasti:

Informační technologie

Orientujeme se na přípravu flexibilních IT kurzů na míru. V našem portfoliu nejsou jen klasické IT dovednosti, které má v nabídce většina vzdělávacích subjektů na trhu, ale soustředíme se i na specifické oblasti IT.

Stavebnictví

Poskytujeme školení z oblasti realizace staveb zaměřená na stavební výrobu a organizaci stavebních činností, bezpečnost práce, vedení stavební dokumentace, orientaci ve výkresové dokumentaci, nové technologie, atp.

Průmysl

Disponujeme know-how v celé škále průmyslových odvětví a pro zákazníky z oblasti průmyslu organizujeme široké spektrum odborných školení. Důraz klademe na využitelnost získaných znalostí a dovedností v praxi, nejaktuálnější technologie a postupy.


V případě zájmu o naše služby či nezávaznou konzultaci vašich potřeb nás neváhejte kontaktovat.