Poradenství a servis v oblasti fondů EU

Financování projektů

Dotace EU

Inovace, výzkum a vývoj

Pro podnikatelské subjekty všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu a vývoji SW nabízíme podporu při:

 • zakládání, rozšiřování a provozu výzkumných center a center průmyslového vývoje
 • realizaci vývojových aktivit, inovaci výrobků a jejich uváděním do výroby a na trh
 • zvyšování efektivity výrobních procesů, implementaci procesních a marketingových inovací
 • realizaci vývoje nových sofistikovaných SW řešení
 • zajištění ochrany duševního vlastnictví

Softwarové aplikace a informační technologie

Společnostem všech velikostních kategorií působícím v oblasti IT nebo provozu center sdílených služeb nabízíme spolupráci při zajištění potřebných finančních zdrojů na realizaci následujících opatření:

 • vybudování nových nebo modernizace stávajících datových center
 • tvorba vlastních sofistikovaných softwarové řešení
 • zřízení, rozšíření či provoz center sdílených služeb

Energetické úspory a ekologie

Pro veřejné instituce, malé a střední podniky i pro zájemce z řad velkých firem nabízíme podporu na realizaci široké škály energeticky úsporných opatření:

 • snižování energetické náročnosti veřejných budov a budov v podnikatelském sektoru
 • výměna starých výrobních technologií za technologie nové a úspornější
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • zavádění a modernizace systému měření a regulace

Podnikatelské nemovitosti

Zájemcům z řad malých a středních podniků působících v oblasti zpracovatelského průmyslu nabízíme možnost získání dotace na:

 • rekonstrukce technicky nevyhovujících prostor nebo objektů typu brownfield na výrobní objekty
 • přeměnu technicky či účelově nevyhovujících areálů na podnikatelské zóny
 • rekonstrukci či výstavbu nových školicích středisek
 • realizaci energeticky úsporných opatření v rámci podnikatelských objektů

Stroje a technologie

Pro začínající podnikatele, malé a střední podniky působící v hospodářsky problémových regionech i dlouhodobě úspěšné podnikatelské subjekty, které stále přichází s novými nápady a uvádí nové výrobky na trh, pomůžeme zprostředkovat např. podporu na:

 • pořízení nové mechanizace v rámci rozšiřování výrobních kapacit
 • pořízení náročných technologií nezbytných k realizaci inovačních projektů
 • know-how a licence související s inovačními aktivitami

Lidské zdroje

Soukromým podnikatelům a neziskovým organizacím nabízíme možnost získat až stoprocentní dotaci na vybrané neinvestiční aktivity:

 • profesní vzdělávání zaměstnanců včetně náhrady mzdy za dobu strávenou na školení
 • tvorba vzdělávacích programů
 • výstavba firemních vzdělávacích středisek

Výrazné úspory na mzdových nákladech pomůžeme dosáhnout rovněž subjektům z řad vývojářů software nebo žadatelům podnikajícím v oblasti sdílených služeb.


Chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, v případě zájmu rádi zodpovíme vaše dotazy.

Investiční pobídky

Pro české i zahraniční podniky, které v České republice plánují realizovat investici do zpracovatelského průmyslu, aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací technicky vyspělých výrobků nebo do center strategických služeb nabízíme spolupráci při získání výrazné slevy na dani z příjmu až po dobu 10 let, případně dalších benefitů.


Chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, v případě zájmu rádi zodpovíme vaše dotazy.

Investiční úvěry

Pro podnikatele, kteří plánují výstavbu, rekonstrukci, nákupu nemovitosti nebo jakékoliv technologie či zařízení zajistíme pomoc při financování projektu formou investičního úvěru. Při splnění vstupních podmínek jsme díky podpoře Evropského investičního fondu schopni zprostředkovat získání úvěru bez zajištění, nebo se zajištěním vlastním majetkem v minimálním rozsahu, a to nejen subjektům ucházející se o dotace z fondů Evropské unie.


Chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, v případě zájmu rádi zodpovíme vaše dotazy.

Mzdové náklady

Vedle podpory investičních projektů mohou podnikatelské subjekty získat podporu rovněž na vytvoření nových pracovních míst a související nábor nových zaměstnanců. Výrazné úspory na mzdových nákladech mohou dosáhnout zejména subjekty z řad vývojářů software, zájemci podnikající v oblasti sdílených služeb, případně provozovatelé průmyslových vývojových center.

Kromě podpory formou dotace mohou podniky působící ve vybraných regionech v rámci systému investičních pobídek čerpat rovněž podporu formou slevy na dani z příjmu.


Chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, v případě zájmu rádi zodpovíme vaše dotazy.

Vzdělávání a školení

Podnikatelům i zájemcům z řad neziskových organizací nabízíme možnost získání až stoprocentní podpory na realizaci aktivit v rámci profesního vzdělávání zaměstnanců. Podpořitelné jsou vedle samotných nákladů na školení rovněž náhrady mzdy zaměstnanců účastnících se vzdělávací aktivity či tvorba vlastních vzdělávacích programů.

Malé a střední podniky mohou dále získat podporu například na vybudování a zařízení vlastních center pro rozvoj kompetencí svých zaměstnanců.


Chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, v případě zájmu rádi zodpovíme vaše dotazy.