Poradenství a servis v oblasti fondů EU

Poslední výzva v programu OPPI - POTENCIÁL

Počínaje dnem 10.6.2014 byla spuštěna poslední výzva programu OPPI - Potenciál, která přináší podnikatelům možnost získat investiční podporu ve formě nevratné dotace na projekty vytvoření nebo rozšíření vývojových center ve firmách. Projekty musí být zaměřené výhradně na inovační a vývojové aktivity a musí být ukončeny nejpozději do 30.6.2015, na realizaci projektů je tak o poznání méně času než v předchozích výzvách OPPI.